Annecto is een arbodienst met een persoonlijke, proactieve benadering. Annecto staat voor open communicatie, uitgaan van mogelijkheden met oog voor de mens. Annecto zet met name in op inzetbaarheid van de werknemer.

Duurzame inzetbaarheid

Het doel van Annecto is helder; samen met werkgever en werknemer naar oplossingen zoeken, zodat werknemer weer snel, maar vooral duurzaam en gezond weer inzetbaar is. Duurzame inzetbaarheid is een heel ruim begrip. Het omvat onder meer de fysieke en geestelijke gezondheid van de medewerker, zijn vitaliteit of levenskracht, zijn kennis en kunde, zijn talenten en zijn mentaliteit. Nu mensen steeds ouder worden moeten ze langer doorwerken en later met pensioen gaan, dat is een logische gevolgtrekking want anders wordt het te duur. Maar nog altijd geven de statistieken aan dat 50+ers die werkloos worden nog altijd moeilijk aan een nieuwe baan komen en dat kost de samenleving veel geld. Niet alleen de overheid, maar ook bedrijven zullen dus aan de slag moeten om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen, maar vooral ook in de praktijk te brengen.

Ik denk in mogelijkheden, want dat is de sleutel tot een vlotte re-integratie.

Pro-actief

Een pro-actieve aanpak bij inzetbare medewerkers is net zo belangrijk als een heldere verzuimbegeleiding bij niet inzetbare medewerkers. Om dit proces positief te beïnvloeden biedt Annecto een scala aan diensten en producten aan. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van een arbeidsdeskundige, mediation, coaching bij bv stress of het uitzetten van een 2de spoor re-integratie. Zo zorgen we samen voor een duurzame inzetbaarheid van al uw werknemers.

Persoonlijk

De dienstverlening kan door de kleinschaligheid volledig op de specifieke behoefte en wensen van de werkgevers worden afgestemd. Aanpak op maat dus. Ik ken u en uw bedrijf en de adviezen zijn daar dus ook op afgestemd. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat deze service te allen tijde is gewaarborgd.  

Online verzuimregistratie

De werkgever is verantwoordelijk voor de aanpak van ziekteverzuim (Wet Verbetering Poortwachter). Het is daarom van belang dat er inzicht is in de te nemen stappen en dat er grip is op het verzuim van de werknemer. Uitgangspunt bij deze aanpak is dat werknemers en werkgevers tijdens het verzuim blijven communiceren. Hierbij kan Annecto ondersteuning bieden middels een online verzuimregistratie systeem dat 24/7 benaderbaar is. Zo blijft u op de hoogte van de stand van zaken en heeft u ook altijd toegang tot het dossier.