Arbeidsdeskundige inschakelen; is dat wel nodig?

Wanneer u te maken heeft met een langdurig zieke medewerker kan het zijn dat door de bedrijfsarts of de casemanager geadviseerd wordt om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Wat doet een arbeidsdeskundige eigenlijk? Heb ik wel een arbeidsdeskundige nodig? Een artikel over de zin en onzin van arbeidsdeskundig onderzoek.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige is een onafhankelijke specialist die onderzoek doet naar de passendheid van het eigen werk. Vaak komt hij in beeld wanneer duidelijk wordt dat er sprake is van structurele beperkingen bij uw werknemer, of wanneer het verzuim ongeveer een jaar duurt.

De arbeidsdeskundige onderzoekt de volgende vragen:
– Is werknemer geschikt voor de eigen functie?
– Zijn er aanpassingen mogelijk die de functie passend maken?
– Wat zijn de herplaatsingsmogelijkheden bij de eigen werkgever?
– Wat zijn de re-integratiemogelijkheden in een ander bedrijf?
– Welke re-integratieactiviteiten zijn aangewezen?
– Is er sprake van structurele functionele beperkingen?

Met andere woorden; is het voldoende om alleen te richten op de mogelijkheden bij de eigen werkgever, of is het raadzaam om ook alvast te richten op werk bij een andere werkgever?

Werkwijze

Bij het onderzoek richt de arbeidsdeskundige zich met name op de belasting van het werk en de belastbaarheid van uw werknemer. Voorafgaand aan het onderzoek zal de bedrijfsarts een zogeheten Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) opstellen. Deze lijst is een opsomming van mogelijkheden en beperkingen van uw werknemer. De arbeidsdeskundige zal het FML bestuderen en ook voorgaande terugkoppelingen van de bedrijfsarts. Ook gaat hij in gesprek met u en met uw werknemer. Aan de hand hiervan zal hij zijn rapportage opstellen. Deze rapportage is voor werkgever en werknemer beschikbaar.

Advies

Het kan zijn dat de arbeidsdeskundige u adviseert om een 2e spoorre-integratietraject in te zetten. Dit is een traject waarin uw werknemer alvast voorbereid wordt op eventueel werk bij een andere werkgever. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en interesses van uw werknemer, eventuele bijscholingsmogelijkheden en er wordt gewerkt aan sollicitatievaardigheden. Er bestaan re-integratiebureaus die hier in gespecialiseerd zijn. Die kunt u hier voor inschakelen.

Toegevoegde waarde

Rond een jaar verzuim verlangt het UWV dat er niet alleen maar gekeken wordt naar re-integratie bij de eigen werkgever, maar dat er breder gekeken moet worden. Daarom is het verstandig om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Hij kan een gedegen advies geven, waardoor u er zeker van bent dat geen re-integratiekansen mist. Zijn advies is dus niet vrijblijvend. U bent verplicht dit advies te volgen.