Wat doet een preventie medewerker?

Een preventiemedewerker is een deskundige medewerker, die zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. Zo geeft de preventiemedewerker bijvoorbeeld voorlichting over onderhoud van apparaten, ziet hij/zij toe op het op het juiste gebruik van beschermingsmiddelen door de werknemers en geeft hij/zij instructies over het werken met gevaarlijke stoffen. De resultaten uit een risico-inventarisatie en risico-evaluatie bepalen welke Arbo deskundigheid de preventiemedewerker moet bezitten. Elk bedrijf moet tenminste 1 preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. Bedrijven met minder dan vijfentwintig werknemers kunnen ervoor kiezen om intern een preventiemedewerker aan te stellen, op voorwaarde dat hij/zij voldoende deskundig is maar bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. Maar je kunt er ook voor kiezen om een externe preventiemedewerker in te huren. Bij Annecto is deze expertise in huis.

De 3 wettelijke taken van een preventie medewerker zijn:

  1. Het mede opstellen en uitvoeren van de RI&E
  2. Het adviseren en nauw samenwerken met de OR (ondernemingsraad) over het arbeidsomstandighedenbeleid
  3. Deze maatregelen (mede) uitvoeren