Wat is arbo?

Arbo is een afkorting van het woord arbeidsomstandigheden. Dat zijn de omstandigheden waaronder medewerkers hun werk doen. Door te werken onder de juiste arbeidsomstandigheden kunnen werknemers goed functioneren. Dit voorkomt uitval van werknemers door ziekte of ongeval. Arbo hangt dus nauw samen met goed werkgeverschap – zorg voor de medewerker-. Maar het draagt ook bij aan goed ondernemerschap, want met het voorkomen van ziekte hou je de kosten laag.

Wat is de Arbowet?

In de Arbowet is vastgelegd dat een ondernemer samen verplicht is beleid op te stellen over de arbeidsomstandigheden van de werknemer. De Arbowetgeving vereist specifieke kennis en arbeidsdeskundigheid. Hierover beschikt de werkgever vaak niet. De Arbowetgeving verplicht de werkgever om deskundige ondersteuning bij arbo- en verzuimbeleid te regelen. Om je hierbij te helpen kan je een arbodienst inschakelen. Dit kan via een gecertificeerde arbodienst, die je advies geeft op het gebied van werk en gezondheid en arbobeleid opstelt.

Annecto is zo’n gecertificeerde arbodienst. Annecto adviseert over arbeidsomstandigheden, helpt bij verzuimbegeleiding en re-integratie van de werknemer, maar geeft ook begeleiding bij bijvoorbeeld slachtofferhulp. Zo blijft het verzuim zo laag mogelijk en kunnen zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk.