Ik ben werkgever, wat moet ik allemaal regelen om te voldoen aan de nieuwe Arbowet?

Aansluiting bij een arbodienst is verplicht gesteld vanaf 1 juli 2017

Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een “basiscontract arbodienstverlening”. In deze schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:

  • Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  • Op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  • Hoe zijn de toegang tot de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de OR geregeld;
  • Hoe medewerkers gebruik maken van het “second opinion” recht;
  • Hoe de klachtenprocedure in zijn werk gaat;
  • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.